پرسشنامه استخدامی

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

صادره از(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
/ / ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر

نام همسر
ورودی نامعتبر

تعداد فرزند
ورودی نامعتبر

ملیت
ورودی نامعتبر

خدمت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر

علت معافیت (در صورت معاف بودن)
ورودی نامعتبر

نشانی(*)
ورودی نامعتبر

کد پستی
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

تحصیلات

مدرک تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

دوره های آموزشی
ورودی نامعتبر

میزان آشنایی با زبان انگلیسی(*)
ورودی نامعتبر

بارگذاری فایل رزومه pdf
ورودی نامعتبر

لطفا فایل رزومه ی خود را در قالب pdf ارسال فرمایید (حداکثر اندازه 2MB)

ارسال تصویر
ورودی نامعتبر

لطفا عکس پرسنلی خود را با فرمت jpeg ارسال بفرمایید